Hoe milieuvriendelijk is een zonnepaneel?

Steeds meer mensen willen zonnepanelen op hun dak. Maar hoe doe je dat? We besteden hier speciale aandacht aan zonne-energie. Met de vraag: hoe milieuvriendelijk is een zonnepaneel eigenlijk? Soms hoor je dat zonnepanelen minder goed voor het milieu zijn dan je zou denken. Bijvoorbeeld omdat de productie van zonnepanelen meer energie zou kosten dan ze opbrengen waardoor het CO2-voordeel vervalt. Of je hoort vertellen dat er giftige stoffen zoals cadmium worden gebruikt in zonnepanelen. Hier kun je lezen wat hiervan waar is en waar je rekening mee kunt houden bij de aanschaf van zonnepanelen

De ‘Life-cycle’ benadering

Allereerst: hoe bepalen we eigenlijk hoe ‘goed’ of ‘slecht’ een zonnepaneel is voor het milieu? Een veelgebruikte methode is de ‘life-cycle’ benadering, waarin het hele leven van een zonnepaneel wordt doorgelicht. Van het productieproces, transport en installatie, het gebruik, de levensduur en ontmanteling worden alle negatieve en positieve milieueffecten becijferd en gewogen. Dit verklaart misschien ook de geruchten want je kunt dit op heel veel manieren doen. Bijvoorbeeld door een onderdeel van de life-cycle weg te laten of juist te benadrukken. En voor de opbrengst maakt het natuurlijk uit of je een zonnepaneel pakt dat in een zonnig gebied staat of juist veel in de regen; je kunt  eenvoudig narekenen hoeveel het scheelt: ongeveer een factor 2. Gelukkig wordt er steeds meer bekend over de life-cycle van zonnepanelen en de uitslag is meer dan bemoedigend: voor de gebruikelijke type zonnepanelen is aangetoond dat ze ten opzichte van fossiele brandstoffen een duidelijke positieve bijdrage leveren aan het milieu, ook als ze niet aan de Costa del Sol staan.

Vervuiling door zonnepanelen

In de life-cycle van zonnepanelen zijn er een paar aandachtspunten. Voor de productie wordt energie gebruikt die niet altijd duurzaam is opgewekt, in sommige panelen zitten halfgeleiders met zware metalen, en na 25 jaar gebruik zitten we met afval, voornamelijk glas en afgewerkte halfgeleiders. Hoewel niet voor elk type paneel hetzelfde geldt, laten life-cycle studies toch zien dat je met niet-duurzame energiebronnen tot wel 50 keer meer CO2 per kilowattuur maakt. Verder blijkt dat er veel meer zware metalen vrijkomen bij het verbranden van kolen of olie in elektriciteitscentrales dan door de productie van zonnepanelen met cadmium-houdende halfgeleiders. Tenslotte kunnen oude zonnepanelen gerecycled worden waardoor er minder afval overblijft. Een goed voorbeeld zijn de bedrijven/producenten die 90% tot 95% van het materiaal uit oude panelen weer hergebruiken. Bijkomend voordeel: een nieuw zonnepaneel maken uit gerecycled materiaal kost 70% minder energie dan uit nieuw materiaal!

marcel de laat

Marcel de Laat

Neem contact met mij op

marcel de laat

Angelique de Laat

Neem contact met mij op