Stimulering Duurzame Energieproductie (nieuwe regeling SDE++ vanaf november 2020)

Met de subsidieregeling SDE++ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE++.

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. (details van de SDE++ worden nog uitgewerkt. 

Voor de SDE++ 2023 is een budget van 8 miljard euro beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit;
  • hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit;
  • hernieuwbaar gas.

Snel meer weten ?

Kijk op de website van de RVO, deze wordt regelmatig bijgewerkt met de laatste informatie. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimulering-duurzame-energieproductie-en-klimaattransitie-sde/aanvragen-sde

Aanvragen

U kunt vanaf de SDE++ subsidie aanvragen via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.