Stimulering Duurzame Energieproductie

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+.

Voor de SDE+ 2019 is een budget van 10 miljard euro beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit;
  • hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit;
  • hernieuwbaar gas.

Haalbaarheidsstudie

Ook in 2019 moet uw aanvraag voorzien zijn van een haalbaarheidsstudie m.b.t. uw project. Lees hier alles over op de site van de RVO. https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/02/Brochure%20SDE%20voorjaar%202019.PDF

Aanvragen

U kunt vanaf begin maart de SDE+ subsidie aanvragen (voorjaarsronde) en vanaf begin oktober (najaarsronde) via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Snel meer weten?

Lees dan de digitale brochure 'SDE+ 2019 - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie' Download de digitale brochures hier

Wilt u contact? Mail of bel ons.